top of page
Bional Nachtrust, A Fact, Amsterdam

HERPOSITIONERING

Toe aan een nieuwe start en een nieuwe doelgroep

Dit project liep in een tijd dat BIONAL toe was aan een herpositionering. Het Friese bedrijf uit Gorredijk wilde een nieuwe kans om aan het merk te bouwen en te verstevigen. Na een concurrentieonderzoek en het opnieuw vastleggen van de merkwaarden is er een doelgroepenonderzoek gestart. Door middel van een portfolioanalyse zijn er nieuwe en interessante doelgroepen in kaart gebracht, inclusief customer journey's. Op basis van de verkregen informatie is een plan opgesteld voor het stapsgewijs aanpassen van het merk. Een nieuwe positionering. Een verandermanagementtraject om alle stakeholders bij het nieuwe beleid te betrekken, was onderdeel van het project. Een 360 graden cross mediale campagne, inclusief logo- en verpakkingswijziging, heeft ervoor gezorgd dat het merk weer aangepast was aan de nieuwe marktomstandigheden en ook en nieuwe doelgroep aangeboord heeft, terwijl de oude doelgroep ook succesvol binnenboord is gehouden. Marktpenetratie ten voeten uit.

Marktpenetratie of marktontwikkeling?

Bel 06 22 374 152

bottom of page